UA-55579085-1

تنگ برزنتی خارجی

توضیحات

جهت بستن زین روی کمر اسب به صورت فیکس شده

هدیه فروشگاه الماس در ازای خرید زین