UA-55579085-1

عضله ساز اسب Amino

توضیحات

دارای کلیه اسیدآمینه هاب ضروری برای ساخت عضله های اسب
وزن : ۳ کیلوگرم
مصرف روزانه : ۵۰ گرم